Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Äldres arbetsutbud och möjligheter till sysselsättning Ds 2007:21

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Andelen äldre som arbetar har ökat, men de som har lämnat arbetsmarknaden i förtid återvänder sällan. I rapporten konstateras att tillgången till olika trygghetssystem, inklusive de kollektivavtalade pensionerna, verkar spela en viktig roll för om man väljer att gå i pension eller inte. Vidare betonas i rapporten att arbetsgivarens merkostnader för att anställa äldre arbetskraft, vare sig dessa är faktiska eller förväntade, påverkar efterfrågan på äldre arbetskraft negativt.