Departementsserien och promemorior från Utbildningsdepartementet

Insatser för att öka intresset för ingenjörsyrket - Rapport från Globaliseringsrådet Ds 2008:10

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Enligt Globaliseringsrådets bedömning är risken stor för att Sverige kommer att få brist på ingenjörer i framtiden. I vissa branscher är bristen ett faktum redan nu. Men på de tekniska högskolorna är det svårt att fylla kurserna. Intresset för att bli ingenjör har gått ner kraftigt. Flera åtgärder krävs av statsmakterna för att, tillsammans med andra goda krafter, säkerställa tillgången på ingenjörer. En viktig faktor är uppläggningen av den naturvetenskapliga undervisningen i grund- och gymnasieskolan. Säkert spelar de ekonomiska villkoren in, vilka staten kan påverka exempelvis genom studiemedels- och skattereformer. En idé, som visat sig framgångsrik i Danmark, är en kampanj för att öka intresset för ingenjörsutbildningarna. Globaliseringsrådet föreslår att en sådan kampanj - med saklig information om vad yrket innebär, vilka möjligheter utbildningarna ger etc. - genomförs också i Sverige.