Departementsserien och promemorior från Klimat- och näringslivsdepartementet

Stranden - en värdefull miljö Ds 2008:21

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Miljödepartementets förslag på reform av strandskyddet för att säkerställa strandskyddets syften, bättre lokal och regional förankring samt utvecklingsmöjligheter för landsbygdsområden.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (2 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (2 st)