Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Utvärdering av lagen om grupprättegång Ds 2008:74

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare har haft uppdraget att att utvärdera lagen om grupprättegång. I departementspromemorian görs en genomgång av de mål om grupptalan som förekommit i Sverige och en bedömning av hur lagen om grupprättegång har fungerat sedan den infördes. Det lämnas också vissa förslag till lagändringar.
Laddar...