Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Bör konsumenttjänstlagen utvidgas? Ds 2008:55

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Denna promemoria innehåller ett preliminärt förslag till utvidgning av konsumenttjänstlagen till en rad andra tjänster än dem lagen nu reglerar - arbete på egendom och förvaring. Utredningsuppdraget avser en översyn av konsumenttjänstlagen, med särskilt sikte på en utvidgning av lagens område. Det bör enligt direktiven eftersträvas ett så brett tillämpningsområde som möjligt, samtidigt som behovet av en enkel och sammanhållen reglering ska tillgodoses. Bland annat avses en tillämpning av lagen på offentliga tjänster. Reglerna ska ge uttryck för en "god balans" mellan näringsidkarnas och konsumenternas intressen.
Laddar...