Departementsserien och promemorior från Utbildningsdepartementet

Sverige i världen - Rapport från Globaliseringsrådet Ds 2008:82

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Globaliseringsrådet föreslår i denna sin fjärde rapport ett antal åtgärder för att stärka varumärket Sverige och göra Sveriges internationella representation mer tidsanpassad.