Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet, Statsrådsberedningen

Myndigheternas skrivregler (sjunde utökade upplagan) Ds 2009:38

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Den senaste upplagan (åttonde upplagan) av Myndigheternas skrivregler gavs ut 2014 av Språkrådet inom Institutet för språk och folkminnen. Den kan laddas ner som pdf eller beställas från Institutet för språk och folkminnens webbplats.
Institutet för språk och folkminnens webbplats.


Förord till sjunde upplagan

När Myndigheternas skrivregler gavs ut första gången, 1991, var den ett efterlängtat redskap för den offentliga förvaltningen. Gemensamma basskrivregler för staten var ett förslag från Språkvårdsutredningen redan 1985 i rapporten Klarspråk – en grund för god offentlig service (Ds C 1985:3). På regeringens uppdrag tillsattes sedan en arbetsgrupp, som utarbetade den första upplagan av Myndigheternas skrivregler.

Sex upplagor senare har en del förändrats, både i skrivreglerna och i myndighetsstrukturen. Numera finns en myndighet med ansvar för att bedriva språkvård: Institutet för språk och folkminnen. Institutets avdelning Språkrådet blir därför en naturlig förvaltare av den offentliga förvaltningens gemensamma skrivregler, från och med nästa upplaga.

I denna upplaga har några nödvändiga justeringar gjorts, bl.a. i avsnitt 4.2.2 om ska eller skall, 5.3 om stor eller liten bokstav i myndighetsnamn, 5.6 om liten bokstav i EG:s grundfördrag och 8.7.2 om initialförkortningar av partinamn. Ett nytt avsnitt om stavningen av personnamn, 1.4, har tillkommit. Avsnitt 7.1, som tar upp sär- och sammanskrivningar, är omarbetat. Adressuppgifter och litteraturlistor är uppdaterade. De ändrade rekommendationerna har utarbetats efter samråd med bl.a. riksdagens språkvårdare och Språkrådet.

Stockholm i augusti 2009
Christina Weihe
rättschef i Statsrådsberedningen

Ny upplaga av Myndigheternas skrivregler

Den senaste upplagan (åttonde upplagan) av Myndigheternas skrivregler gavs ut 2014 av Språkrådet inom Institutet för språk och folkminnen. Den kan laddas ner som pdf eller beställas från Institutet för språk och folkminnens webbplats.

Laddar...