Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen - kompletterande förändringar i lagen om allmän försäkring Ds 2009:45

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Denna promemoria är en delrapport från en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från Socialdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet och Finansdepartementet. Arbetsgruppen har haft till uppgift att utarbeta förslag till stöd för personer som fr.o.m. den 1 januari 2010 inte kan få ytterligare dagar med förlängd sjukpenning eller ytterligare månader med tidsbegränsad sjukersättning.

Lagstiftningskedjan

Laddar...