Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Promemoria om införande av trängselskatt i Göteborg

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian föreslås att trängselskatt ska införas i Göteborg. Trängselskatt föreslås tas ut från och med den 1 januari 2013.

Syftet med en trängselskatt är att förbättra framkomligheten och miljön i Göteborg, men även att bidra till finansieringen av investeringar i väginfrastrukturen i Göteborgsregionen.

Trängselskatt föreslås tas ut med olika belopp beroende på tidpunkt för passagen in i eller ut ur det skattebelagda området. Tidpunkterna för när trängselskatt tas ut överensstämmer i det närmaste med de tidpunkter som gäller för motsvarande skatteuttag i Stockholm.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (2 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (2 st)