Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Ansvar för innehållande, betalning och redovisning av kupongskatt

Publicerad

Ladda ner:

Den 9 december 2010 remitterades promemorian Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna. I denna promemoria kompletteras den tidigare promemorian med förslag om att förvaringsinstituten, i stället för förvaltningsbolagen, ska ansvara för innehållande, betalning och redovisning av kupongskatt.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien (2 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (2 st)

Laddar...