Departementsserien och promemorior från Näringsdepartementet

Ett gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott - Genomförande av Europaparlamentets och rådets dir Ds 2012:47

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Departementsskrivelsen innehåller förslag på författningsändringar som behövs för att genomföra rådets och Europaparlamentets direktiv 2011/82/EU. Det så kallade CBE-direktivet handlar om att underlätta utbyte av information över gränserna om trafiksäkerhetsrelaterade brott.