Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Minskat svartarbete i byggbranschen Ds 2014:7

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Promemorian innehåller förslag om hur kontrollsystem inom skatteförfarandet kan vara utformat för byggbranschen. Syftet med ett kontrollsystem är att minska förekomsten av skatteundandragande genom svartarbete och skapa sundare konkurrensförhållanden inom branschen.
I promemorian föreslås bland annat att:

  • ett kontrollsystem ska tillämpas på byggarbetsplatser i Sverige,
  • reglerna inte ska tillämpas om byggherren är privatperson,
  • byggherren ska anmäla byggstart och tillhandahålla utrustning för att möjliggöra registrering,
  • den som bedriver byggverksamhet ska föra personalliggare samt månatligen skicka personalliggare till Skatteverket,
  • byggherren ska anmäla verksamma näringsidkare och personer på byggarbetsplatsen till Skatteverket,
  • skatteverket ska göra oannonserade kontrollbesök.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...