Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Samordnat ansvar för vissa familjefrågor Ds 2014:17

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I denna promemoria föreslås att Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA), utvecklas till att bli ansvarig myndighet för vissa familjefrågor. Myndigheten ombildas från och med den 1 mars 2015 genom att den tar över det ansvar och de uppgifter som Socialstyrelsen har inom det familjerättsliga området.

Myndigheten föreslås byta namn till Myndigheten för familjerätt och adoption. Myndigheten för familjerätt och adoption ska också förvalta och utveckla den kunskapsbas som tagits fram inom den nationella strategin för föräldrastöd som Statens folkhälsoinstitut tidigare har ansvarat för.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...