Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen för 2015

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen avser att i budgetpropositionen för 2015 föreslå vissa förändringar på inkomstskatte- och socialavgiftsområdet. En promemoria med förslag har därför tagits fram inom Finansdepartementet.

Följande förslag behandlas i denna promemoria.

  • Sänkt skatt för pensionärer
  • Avtrappning av jobbskatteavdraget
  • Uppräkningen av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2015
  • Särskild löneskatt för äldre
  • Slopad nedsättning av socialavgifterna för unga
  • Komplettering av förslaget om begränsning av avdragsrätten för privat pensionssparande
  • Slopad skattereduktion för läxhjälp
  • Slopad avdragsrätt för förvaltningsutgifter

Förslagen föranleder ändringar i lagen om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, lagen om allmän löneavgift, inkomstskattelagen, socialavgiftslagen samt lagen om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen om allmän löneavgift och socialavgiftslagen.