Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Kulturdepartementet

Trossamfundens sociala insatser - En preliminär undersökning Ds 2015:3

Publicerad Uppdaterad

Avsikten med denna skrift är att ge en flerdimensionell bild av trossamfundens sociala insatser för att ge en ökad kunskap om vilka sociala insatser trossamfunden bidrar med. Skriften har tagits fram av forskare Ulrika Svalfors och professor Anders Bäckström. För beräkningar och analyser svarar författarna själva.

Ladda ner:

Den statistik som här har analyserats tillsammans med statistiken från Nämnden för statligt stöd till trossamfund tydliggör den förändrade religiösa kartbilden. I rapporten behandlas fyra områden som visar på trossamfundens sociala roller:

  • Trossamfunden fungerar som meningsskapande sammanhang
  • Trossamfunden ger ett kompletterande bidrag till den statliga
  • Trossamfunden fungerar som konfessionella alternativ till statlig
  • Trossamfunden fungerar till sist som opinionsbildare i sociala

Rapporten väcker frågor om den religiösa mångfalden bör uppfattas som ett problem eller en tillgång i det demokratiska medborgerliga samtalet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Trossamfundens sociala insatser - En preliminär undersökning

    Avsikten med denna skrift är att ge en flerdimensionell bild av trossamfundens sociala insatser för att ge en ökad kunskap om vilka sociala insatser trossamfunden bidrar med. Skriften har tagits fram av forskare Ulrika Svalfors och professor Anders Bäckström. För beräkningar och analyser svarar författarna själva.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...