Departementsserien och promemorior

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen Dnr U2015/05012/UH

Publicerad · Uppdaterad

Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Promemorian innehåller förslag som innebär att en femårig satsning på en särskild kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer med forskarexamen ska genomföras samt att den som genomgår utbildningen ska kunna få en statlig studiersättning i form av ett utbildningsbidrag under studietiden.

Ladda ner:

Promemorian innehåller förslag om två nya förordningar som reglerar utbildningen respektive utbildningsbidraget. Därutöver lämnas förslag på ändringar i ett antal lagar och förordningar.

Författningarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen

    Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Promemorian innehåller förslag som innebär att en femårig satsning på en särskild kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer med forskarexamen ska genomföras samt att den som genomgår utbildningen ska kunna få en statlig studiersättning i form av ett utbildningsbidrag under studietiden.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)