Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Utbildningsdepartementet

Studiestartsstöd – ett nytt rekryterande studiestöd Dnr U2016/02685/SF

Publicerad Uppdaterad

I denna promemoria föreslås att ett nytt rekryterande studiestöd – studiestartsstöd – ska införas i syfte att öka rekryteringen till studier bland personer med stort utbildningsbehov, för att stärka deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

Ladda ner:

För att stödet ska bli effektivt och nå dem med störst utbildningsbehov innebär förslaget att studiestartsstödet ska användas inom ramen för kommunernas uppdrag att verka för att vuxna deltar i utbildning. Kommunernas rekryteringsarbete ska enligt förslaget ske i samverkan med Arbetsförmedlingen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Studiestartsstöd – ett nytt rekryterande studiestöd

    I denna promemoria föreslås att ett nytt rekryterande studiestöd – studiestartsstöd – ska införas i syfte att öka rekryteringen till studier bland personer med stort utbildningsbehov, för att stärka deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Studiestartsstöd – ett nytt rekryterande studiestöd

    I propositionen föreslås en ny lag om studiestartsstöd. Stödet syftar till att öka rekryteringen till studier bland personer med kort utbildning och stort utbildningsbehov för att stärka deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

Laddar...