Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior

Frågor kring 2009 års renskötselkonvention Ds 2016:27

Publicerad

Denna Ds syftar bland annat till att ta omhand de frågor som väcktes i samband med remitteringen av Ds 2010:22 renskötselkonventionen. Förutom de jurdiska och ekonomiska frågeställningar som uppkommit vid den tidigare remitteringen analyseras den samiska arbetsgruppens förslag.

Ladda ner:

Under arbetet med framtagandet av denna Ds har Näringsdepartementet också genomfört lokala dialogmöten med berörda intressenter. Dialogmötena har syftat till att dels förankra och informera om arbetet med renskötselkonventionen, dels bjuda in till en dialog kring inriktningen på det fortsatta arbetet och ge berörda tillfälle att ge sina synpunkter på bl.a. den samiska arbetsgruppens förslag. De muntliga och skriftliga synpunkter som delgetts departementet har på olika sett beaktats vid framtagandet av Ds:en.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (2 st)

  • Frågor kring 2009 års renskötselkonvention

    Denna Ds syftar bland annat till att ta omhand de frågor som väcktes i samband med remitteringen av Ds 2010:22 renskötselkonventionen. Förutom de jurdiska och ekonomiska frågeställningar som uppkommit vid den tidigare remitteringen analyseras den samiska arbetsgruppens förslag.

  • Renskötselkonventionen

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...