Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Åldersbedömning tidigare i asylprocessen Ds 2016:37

Publicerad Uppdaterad

I promemorian lämnas förslag till ändringar i utlänningslagen som innebär att Migrationsverket ska bedöma en utlännings ålder tidigare i asylprocessen än vad som görs i dag.

Ladda ner:

Det föreslås att om det råder oklarhet om en asylsökande utlänning som uppger sig vara ett ensamkommande barn är under 18 år eller inte, ska Migrationsverket så snart som möjligt göra en åldersbedömning och fatta ett tillfälligt beslut om sökandens ålder. Migrationsverket ska enligt förslagen i promemorian ge sökanden tillfälle att genomgå en medicinsk åldersbedömning innan ett tillfälligt beslut fattas om att den sökande ska anses ha fyllt 18 år. Det föreslås också att Migrationsverkets tillfälliga beslut ska kunna överklagas.

Promemorian innehåller dessutom förslag till ändringar i
utlänningsförordningen som bl.a. innebär att Migrationsverket ska
informera utlänningen om att konsekvensen av ett nekat samtycke
till medicinsk åldersbedömning utan godtagbar anledning kan bli
att han eller hon bedöms ha fyllt 18 år.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2017.

Pressmeddelande: Förslag om åldersbedömning tidigare i asylprocessen

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Åldersbedömning tidigare i asylprocessen

    I promemorian lämnas förslag till ändringar i utlänningslagen som innebär att Migrationsverket ska bedöma en utlännings ålder tidigare i asylprocessen än vad som görs i dag.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Åldersbedömning tidigare i asylprocessen

    Regeringen föreslår ändringar i utlänningslagen som innebär att Migrationsverket ska bedöma en utlännings ålder tidigare i asylprocessen än vad som görs i dag.

Proposition (1 st)

  • Åldersbedömning tidigare i asylprocessen

    Regeringen föreslår ändringar i utlänningslagen som innebär att Migrationsverket ska bedöma en utlännings ålder tidigare i asylprocessen än vad som görs i dag.

Riksdagsbeslut (1 st)