Remiss Ds 2016:37 Åldersbedömning tidigare i asylprocessen Diarienummer: Ju2016/06572/L7

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Justitiedepartementet på Ds 2016:37 Åldersbedömning tidigare i asylprocessen.

Ladda ner:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.