Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut Ds 2017:4

Publicerad

Försäkringskassan har de senaste åren förstärkt sin försäkringshandläggning. Syftet har varit att rätt person ska få rätt ersättning och rätt stöd för att komma tillvaka i arbete. Samtidigt har det blivit tydligt att regelverket inte i alla situationer ger individerna den trygghet som är syftet med sjukförsäkringen. Till exempel när konsekvenser av en förändrad handläggning lett till att sjukskrivna har fått sin ersättning indragen på ett sätt som ur individens perspektiv kan te sig som retroaktivt. Detta har skapat oro och osäkerhet. En arbetsgrupp inom Socialdepartementet har därför fått i uppdrag att se över konsekvenserna av denna förändring och lämnar i promemorian förslag för att förbättra tryggheten i sjukförsäkringen. Sjukskrivna ska inte nekas sjukpenning utan förvarning. Innan slutligt beslut fattas ska individen också få möjlighet att komplettera Försäkringskassans beslutsunderlag och sjukpenning ska kunna betalas ut till dess att det slutliga beslutet har meddelats den det gäller.

Ladda ner:

Förslaget skickas nu ut på remiss.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut

    Försäkringskassan har de senaste åren förstärkt sin försäkringshandläggning. Syftet har varit att rätt person ska få rätt ersättning och rätt stöd för att komma tillvaka i arbete. Samtidigt har det blivit tydligt att regelverket inte i alla situationer ger individerna den trygghet som är syftet med sjukförsäkringen. Till exempel när konsekvenser av en förändrad handläggning lett till att sjukskrivna har fått sin ersättning indragen på ett sätt som ur individens perspektiv kan te sig som retroaktivt. Detta har skapat oro och osäkerhet. En arbetsgrupp inom Socialdepartementet har därför fått i uppdrag att se över konsekvenserna av denna förändring och lämnar i promemorian förslag för att förbättra tryggheten i sjukförsäkringen. Sjukskrivna ska inte nekas sjukpenning utan förvarning. Innan slutligt beslut fattas ska individen också få möjlighet att komplettera Försäkringskassans beslutsunderlag och sjukpenning ska kunna betalas ut till dess att det slutliga beslutet har meddelats den det gäller.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...