Departementsserien och promemorior från Kulturdepartementet

Romer i Sverige - tillsammans i förändring Ds 1997:49

Publicerad Uppdaterad

Förslag till insatser med syfte att främja romernas situation i det svenska samhället.

Ladda ner: