Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

En anpassning till dataskyddsförordningen – kreditupplysningslagen och några andra författningar Ds 2017:26

Publicerad

I promemorian lämnas förslag som anpassar lagar och förordningar på familjerättens och den allmänna förmögenhetsrättens områden till EU:s nya dataskyddsförordning.

Ladda ner:

Dataskyddsförordningen kommer att stärka skyddet och rättigheterna för den som får sina personuppgifter behandlade och förväntas få konsekvenser för företag, myndigheter och organisationer som hanterar personuppgifter. Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig i Sverige, men kräver att svenska författningar anpassas för att säkerställa både att förordningen får ett effektivt genomslag och att svensk rätt inte strider mot förordningen.

Flera författningar på familjerättens och den allmänna  förmögenhetsrättens områden berörs av dataskyddsförordningen. Den
författning som berörs i störst utsträckning är kreditupplysningslagen. Promemorian innehåller förslag till anpassningar av den lagen i fråga om vilka krav som ställs vid behandling av personuppgifter och vilken information som ska lämnas till den registrerade. Förslagen innebär att behandling av bland annat genetiska och biometriska uppgifter förbjuds i kreditupplysningsverksamhet. När en kreditupplysning lämnas ut ska fysiska personer ges rätt till information om bland annat varifrån uppgifterna har hämtats, hur länge de kommer att lagras och möjligheten att framställa klagomål hos Datainspektionen. Vidare innehåller promemorian överväganden om huruvida kreditupplysningslagens tillsyns- och sanktionsbestämmelser är förenliga med dataskyddsförordningen. Upplysningsbestämmelser som klargör förhållandet till dataskyddsförordningen föreslås där det bedöms nödvändigt.

I övrigt innehåller promemorian förslag som innebär att hänvisningar
till personuppgiftslagen i olika författningar tas bort eller ersätts av hänvisningar till dataskyddsförordningen.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 25 maj 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen

    Regeringen lämnar förslag som anpassar kreditupplysningslagen till EU:s nya dataskyddsförordning i fråga om vilka krav som ställs vid behandling av personuppgifter och vilken information som ska lämnas till den registrerade.

Proposition (1 st)

  • Kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen

    Regeringen lämnar förslag som anpassar kreditupplysningslagen till EU:s nya dataskyddsförordning i fråga om vilka krav som ställs vid behandling av personuppgifter och vilken information som ska lämnas till den registrerade.

Laddar...