Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Utredningar avseende vissa skador och dödsfall Ds 2017:47

Publicerad

I promemorian lämnas en rad förslag för att utredningsverksamheten enligt lagen om utredningar avseende vissa dödsfall ska bli mer effektiv och ändamålsenlig.

Ladda ner:

Författningsförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall

    I lagrådsremissen föreslås ändringar i lagen (2007:606) om utredningar avseende vissa dödsfall som syftar till att utredningsverksamheten ska bli mer effektiv och ändamålsenlig. Syftet med utredningsverksamheten är att regeringen ska få underlag för att fatta beslut om åtgärder som har som mål att förebygga att barn far illa eller att en vuxen person utsätts för våld eller andra övergrepp av en närstående eller tidigare närstående.

Proposition (1 st)

  • Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall

    Regeringen föreslår ändringar i lagen om utredningar avseende vissa dödsfall. Ändringarna eftersträvar att utredningsverksamheten ska bli mer effektiv och ändamålsenlig. Meningen med utredningsverksamheten är att regeringen ska få underlag till beslut om åtgärder. Målet för dessa åtgärder är att förebygga att barn far illa eller att vuxna utsätts bland annat för våld av exempelvis en närstående.

Laddar...