Remiss från Socialdepartementet

Remiss Ds 2017:47 Utredningar avseende viss skador och dödsfall Diarienummer: S2017/05521/FST

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Utredningar avseende vissa skador och dödsfall.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 18 december 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.