Departementsserien och promemorior från Utrikesdepartementet

Utredning av konsekvenserna av ett svenskt tillträde till konventionen om förbud mot kärnvapen

Publicerad

Ambassadör Lars-Erik Lundin har idag redovisat sin utredning om konsekvenserna av ett eventuellt svenskt tillträde till konventionen om förbud mot kärnvapen. Regeringen kommer nu att skicka utredningsrapporten på remiss.

Kontakt

Enheten för nedrustning och ickespridning (UD NIS), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för nedrustning och ickespridning (UD NIS), Utrikesdepartementet, via registrator