Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar Ds 2019:10

Publicerad

Fotografering under rättegångar har varit förbjudet sedan rättegångsbalken infördes på 1940-talet. Om någon bryter mot fotograferingsförbudet finns det däremot inte något förbud mot att sprida bilden, trots att fotograferingen var otillåten och bilden alltså tillkommit genom brott.

Ladda ner:

I promemorian behandlas frågan om hur spridning av bilder från rättegångar kan förhindras. Det föreslås att spridning av sådana bilder kriminaliseras.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Pressmeddelande: Ökad trygghet för vittnen och målsägande

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar

    Fotografering under rättegångar har varit förbjudet sedan rättegångsbalken infördes på 1940-talet. Om någon bryter mot fotograferingsförbudet finns det däremot inte något förbud mot att sprida bilden, trots att fotograferingen var otillåten och bilden alltså tillkommit genom brott.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition