Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt (s.k. värnskatt) Fi2019/02421/S1

Publicerad

I promemorian föreslås att den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt (den s.k. värnskatten) avskaffas.

Ladda ner:

Förslaget bygger på januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna. Förslaget föranleder ändringar i inkomstskattelagen.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Budgetförslag