Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Stärkt konsumentskydd när betaltjänster tillhandahålls Fi2019/02539/B

Publicerad

Promemorian innehåller förslag som syftar till att stärka konsumentskyddet när betaltjänster tillhandahålls.

Ladda ner:

Det föreslås att det ska införas ett krav på att en betaltjänstleverantör ska presentera betalningssätt på ett visst sätt vid e-handel. Om en konsument på en webbplats som tillhandahåller varor eller tjänster mot betalning kan välja ett betalningssätt som innebär att en kredit inte lämnas ska ett sådant betalningssätt visas först. Ett betalningssätt som innebär att en kredit lämnas får inte heller vara förvalt om det finns andra betalningssätt.

Det nya kravet ska tas in i lagen om betaltjänster.
Vissa sanktionsbestämmelser i marknadsföringslagen ska få tillämpas om betalningssätt inte presenteras på angivet sätt. Ett handlande som strider mot det nya kravet ska anses otillbörligt mot konsumenter.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut