Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Säkerhetsprövning av domare Ds 2019:26

Publicerad

Utredaren och f.d. lagmannen Stefan Strömberg har utrett vissa frågor på säkerhetsskyddsregleringens område.

Ladda ner:

Uppdraget har omfattat att analysera och ta ställning till vem som bör ansvara för säkerhetsprövningen av ordinarie domare och hyresråd när det gäller vem som ska utföra och göra bedömningen av säkerhetsprövningen och vem som bör besluta om att anställningen ska vara placerad i säkerhetsklass. Det ska säkerställas en ändamålsenlig ordning för att säkerhetsprövningarna görs i enlighet med säkerhetsskyddslagstiftningens krav, samtidigt som domstolarnas och domarnas självständiga ställning värnas.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Säkerhetsprövning av domare

    Utredaren och f.d. lagmannen Stefan Strömberg har utrett vissa frågor på säkerhetsskyddsregleringens område.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Säkerhetsprövning av domare och några andra frågor som rör Domarnämnden

    För att skapa en ändamålsenlig ordning för säkerhetsprövning som bidrar till att värna domstolarnas och domarnas oberoende ställning föreslår regeringen att Domarnämnden ska ansvara för säkerhetsprövningen av cheferna för de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, Arbetsdomstolen och hyres- och arrendenämnderna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Samtidigt förtydligas att respektive domstol eller nämnd ansvarar för säkerhetsprövningen av övriga ordinarie domare och hyresråd.

Proposition (1 st)

  • Säkerhetsprövning av domare och några andra frågor som rör Domarnämnden

    För att skapa en ändamålsenlig ordning för säkerhetsprövning som bidrar till att värna domstolarnas och domarnas oberoende ställning föreslår regeringen att Domarnämnden ska ansvara för säkerhetsprövningen av cheferna för de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, Arbetsdomstolen och hyres- och arrendenämnderna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Samtidigt förtydligas att respektive domstol eller nämnd ansvarar för säkerhetsprövningen av övriga ordinarie domare och hyresråd.