Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Säkerhetsprövning av domare Ds 2019:26

Publicerad

Utredaren och f.d. lagmannen Stefan Strömberg har utrett vissa frågor på säkerhetsskyddsregleringens område.

Ladda ner:

Uppdraget har omfattat att analysera och ta ställning till vem som bör ansvara för säkerhetsprövningen av ordinarie domare och hyresråd när det gäller vem som ska utföra och göra bedömningen av säkerhetsprövningen och vem som bör besluta om att anställningen ska vara placerad i säkerhetsklass. Det ska säkerställas en ändamålsenlig ordning för att säkerhetsprövningarna görs i enlighet med säkerhetsskyddslagstiftningens krav, samtidigt som domstolarnas och domarnas självständiga ställning värnas.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Säkerhetsprövning av domare

    Utredaren och f.d. lagmannen Stefan Strömberg har utrett vissa frågor på säkerhetsskyddsregleringens område.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition