Departementsserien och promemorior från Infrastrukturdepartementet

Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis

Publicerad

Promemorian innehåller förslag på en ändring av lagen om yrkes-förarkompetens. Genom ändringen kommer införs ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om förlängda giltighetstider för yrkeskompetensbevis och om vissa undantag från lagen.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis

    Promemorian innehåller förslag på en ändring av lagen om yrkes-förarkompetens. Genom ändringen kommer införs ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om förlängda giltighetstider för yrkeskompetensbevis och om vissa undantag från lagen.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Lagrådsremiss om Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis

    Lagrådsremissen innehåller förslag om en ändring av lagen om yrkesförarkompetens med anledning av det virus som orsakar covid-19. Genomändringen införs ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis och om vissa undantag från lagen. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juni 2020 och upphöra att gälla den 1 december 2020.

Proposition (1 st)

  • Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis

    Propositionen innehåller förslag om en ändring av lagen om yrkesförarkompetens med anledning av det virus som orsakar covid-19. Genom ändringen införs ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis och om vissa undantag från lagen. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juni 2020 och upphöra att gälla den 1 december 2020.