Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Säkerhetsskyddsreglering för Regeringskansliet, utlandsmyndigheterna och kommittéväsendet Ds 2020:11

Publicerad

Utredaren har haft i uppdrag utreda om någon eller några ytterligare bestämmelser i säkerhetsskyddslagen eller säkerhetsskyddsförordningen borde träffa Regeringskansliet, utlandsmyndigheterna och kommittéväsendet.

Ladda ner:

Utredaren föreslår att alla bestämmelser i säkerhetsskyddslagen och flertalet bestämmelser i säkerhetsskyddsförordningen ska gälla för Regeringskansliet, utlandsmyndigheterna och kommittéväsendet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition