Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Förlängd giltighet av förordningen om tillfälliga spelansvarsåtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 Fi2020/04385

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen föreskriver att förordningen om tillfälliga spelansvarsåtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19, som gäller till utgången av 2020, ska fortsätta att gälla till utgången av juni 2021.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den
23 november 2020.

Laddar...