Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Reviderade förslag för ett stärkt spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen covid-19 Fi2020/02404/OU

Publicerad

I denna promemoria föreslås att den högsta tillåtna insättningsgränsen endast ska gälla vid kommersiellt onlinespel samt att begränsningen av erbjudanden om bonus endast ska gälla licenshavare som tillhandahåller kommersiellt onlinespel och spel på statliga värdeautomater på andra platser än på ett kasino.

Ladda ner:

Samtliga tillfälliga spelansvarsåtgärder föreslås träda i kraft den 2 juli 2020 och upphöra att gälla vid utgången av 2020.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 5 juni 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (2 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition