Departementsserien och promemorior från Arbetsmarknadsdepartementet, Utbildningsdepartementet

Uppdragsbeskrivning om genomförande av principöverenskommelsen om ett nytt och parallellt offentligt studiestöd U2021/00138

Publicerad

Förhandlings- och samverkansrådet PTK (PTK), IF Metall Kommunalarbetareförbundet, och Svenskt Näringsliv har förhandlat om anställningsskydd och omställning. Parternas förhandlingar har resulterat i en principöverenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd. Regeringskansliet har beslutat om tre interna bokstavsutredningar för att genomföra partsöverenskommelsen.

Ladda ner:

Uppdraget innebär att biträda Utbildningsdepartementet med att lämna förslag till hur principöverenskommelsen ska genomföras i linje med parternas förslag i de delar som rör ett nytt och parallellt offentligt studie­stöd. I uppdraget ingår att lämna ändamålsenliga förslag till författningsändringar samt nödvändiga följdändringar.

Uppdraget ska redovisas genom att publiceras i Departementsserien (Ds) senast den 15 maj 2021. Därefter fortgår ett arbete för att förslagen ska kunna beslutas och träda i kraft före halvårsskiftet 2022.