Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Nedstängningsstöd Fi2021/01206

Publicerad

I promemorian föreslås att ett nedstängningsstöd i form av ett förstärkt omställningsstöd införs för det fall regeringen beslutar om tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19.

Ladda ner:

Nedstängningsstödet får i huvudsak samma reglering som gäller enligt befintliga förordningar om omställningsstöd, främst förordning om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag som gäller för perioden juni–juli 2020. Nedstängningsstödet är mer förmånligt och ersättning kan ges med upp till 100 procent av de fasta kostnaderna.

För att vara berättigad till ersättning ska ett krav vara att företaget varit förhindrad att bedriva verksamhet till följd av föreskrifter om förbud eller nedstängning som regeringen meddelat och som ska underställas riksdagen eller motsvarande beslut om nedstängning som länsstyrelsen beslutat i enskilda fall. Rätt till stöd förutsätter att företagets nettoomsättning för stödperioden minskat med minst 25 procent i förhållande till omsättningen för referensperioden på grund av att företaget varit förhindrat att bedriva sin verksamhet till följd av nedstängning.

Löner kommer även utgöra en fast kostnad till skillnad från tidigare omställningsstöd.

Stöd ges med sammanlagt maximalt 75 miljoner kronor per månad och företag. Ansökan om stöd ska ges in till Skatteverket.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 26 mars 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Nedstängningsstöd

    I promemorian föreslås att ett nedstängningsstöd i form av ett förstärkt omställningsstöd införs för det fall regeringen beslutar om tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...