Departementsserien och promemorior från Kulturdepartementet

Vissa statliga insatser på musikområdet Ds 2021:11

Publicerad

I promemorian lämnas förslag och bedömningar om vissa statliga insatser på musikområdet. Utgångspunkten för förslagen är att säkerställa att de statliga insatserna på musikområdet bidrar på bästa möjliga sätt till att uppnå de kulturpolitiska målen.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Vissa statliga insatser på musikområdet

    I promemorian lämnas förslag och bedömningar om vissa statliga insatser på musikområdet. Utgångspunkten för förslagen är att säkerställa att de statliga insatserna på musikområdet bidrar på bästa möjliga sätt till att uppnå de kulturpolitiska målen.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition