Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Pm Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serverings-ställen

Publicerad

Socialdepartementet föreslår att lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska fortsätta att gälla till utgången av januari 2022.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)