Hoppa till huvudinnehåll

Förslag till principer för att utse regionalstödskarta för perioden 2022–2027 N2021/01813

Publicerad

Promemorian innehåller förslag till principer för att utse regionalstödskarta för perioden 2022-2027. Förslaget ska remitteras och därefter leda till ett förslag till regionalstödskarta som anmäls till EU-kommissionen.

Ladda ner:

Europeiska kommissionen har fattat beslut om Riktlinjer för statligt regionalstöd för perioden 2022–2027 (riktlinjerna). Av dessa riktlinjer framgår regler kring var, när och hur regionalstöd kan beviljas till företag i missgynnade områden i Europa och vilka områden som kan inkluderas i respektive medlemsstats regionalstödskarta. Regionalstödskartan ska anmälas till och godkännas av kommissionen, och planeras att gälla från och med 1 januari 2022 till och med 31 december 2027.

Enligt riktlinjerna går Sverige från ett regionalstödsområde på 12,26 procent till 21,60 procent av befolkningen. Dels har Sverige möjlighet till ett förhands­definierat c-område på 11,61 procent av befolkningen som, i likhet med perioden 2014–2020, är befolkningsmässigt glest. Dels kan Sverige anmäla icke förhandsdefinierade c-områden motsvarande 9,98 procent av befolkningen. Detta är nytt jämfört med perioden 2014–2020.

I Sverige har riktlinjerna och regionalstödskartan 2022–2027 betydelse för följande stöd:

  • Regionalt investeringsstöd kan beviljas till företag i dessa områden.

  • Transportbidraget ska kompensera företag i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland för kostnadsnackdelar till följd av långa transportavstånd samt stimulera till höjd förädlingsgrad i områdets näringsliv.

Även stödnivåer och stödbelopp för vissa andra stöd inom den allmänna gruppundantagsförordningen (GBER) påverkas av regionalstödskartan. Inom de regionala företagsstöden finns det också flera stödformer som inte berörs av regionalstödskartan och som på olika sätt täcker hela landet.

Förslaget utgör ett underlag inför anmälan av regionalstödskartan. I  förslaget har inte möjligt befolkningsutrymme utnyttjats fullt ut. Det är slutligen kommissionen som beslutar om Sveriges regionalstödskarta.

Regeringen kommer att hantera synpunkterna på remissen innan förslag till regionalstödskarta anmäls till EU-kommissionen. Det är sedan EU-kommissionen som slutligen beslutar om Sveriges regionalstödskarta. Efter kommissionens beslut kommer förordningen (1999:1382) om stödområden för vissa regionala företagsstöd att ändras.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...