Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

PM Lättade deltagarbegränsningar för sammankomster och tillställningar, sektionering och särskilda bestämmelser för demonstrationer och mässor S2021/05005

Publicerad

Regeringskansliet föreslår att deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i begränsningsförordningen höjs. Man föreslår också att det genom att dela in lokaler, områden och utrymmen i sektioner ska vara möjligt med fler deltagare än vad deltagartaken annars medger för en och samma sammankomst eller tillställning, det vill säga att deltagartaken gäller för varje sektion.

Ladda ner:

Demonstrationer utomhus

För demonstrationer utomhus föreslår Regeringskansliet ett särskilt deltagartak som möjliggör fler deltagare än vad som annars skulle vara möjligt.

Motionslopp och idrottstävlingar

För motionslopp och liknande idrottstävlingar föreslår Regeringskansliet att deltagarbegränsningen endast ska avse start- och målområden och inte som i dag även tävlingsområdet. Bestämmelsen utökas också till att omfatta även andra idrottstävlingar vid vilka allmänheten kan delta som utövare och som huvudsakligen genomförs i skog, på väg eller i eller på vatten.

Mässor

Det föreslås också nya bestämmelser om smittskyddsåtgärder vid mässor som innebär att dessa inte kommer att omfattas av deltagartaken.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021, i det som benämns nivå 2 i regeringens plan för avveckling av restriktioner.

Allmänna sammankomster

I promemorian föreslår Regeringskansliet också vad som bör gälla för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt på platser för privata sammankomster i det som benämns nivå 1 i regeringens plan. I denna del föreslår Regeringskansliet att de fasta deltagartaken tas bort för samtliga allmänna sammankomster och offentliga tillställningar liksom för platser för privata sammankomster. 

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...