Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Stärkt trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga S2021/07176

Publicerad

Ladda ner:

Den 24 september 2021 remitterade Socialdepartementet betänkandet En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet SOU 2021:69 (dnr S2021/05920). I betänkandet föreslogs bland annat att det skulle införas särskilda regler om sjukersättning för personer som har fyllt 60 år samt att ett nytt arbetsmarknadsbegrepp skulle införas för sjukersättning och aktivitetsersättning. I denna promemoria föreslås att dessa två förslag genomförs vid en tidigare tidpunkt än den som föreslagits i betänkandet.