Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Pausad uppräkning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2024 Fi2023/02401

Publicerad

I promemorian föreslås att någon uppräkning inte ska göras vid bestämmandet av skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt på beskattningsbara förvärvsinkomster för beskattningsåret 2024.

Ladda ner:

Skiktgränsen för beskattningsåret föreslås därmed uppgå till 598 500 kronor.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 22 september 2023.

Laddar...