Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Vissa frågor om sekretess när Justitiekanslern bevakar statens rätt i internationella skiljeförfaranden

Publicerad

I promemorian föreslås en ny bestämmelse om sekretess i Justitiekanslerns verksamhet för att bevaka statens rätt i internationella skiljeförfaranden.

Ladda ner:

Syftet med den nya bestämmelsen är att Sverige bättre ska kunna uppfylla vissa internationella åtaganden med anledning av skiljeförfarandena. Därför föreslås att sekretess ska gälla för uppgift hos Justitiekanslern i verksamhet för att bevaka statens rätt i ett internationellt skiljeförfarande, om det kan antas att Sveriges möjlighet att delta i ett sådant skiljeförfarande försämras om uppgiften röjs.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2025.

Laddar...