Kommittédirektiv från Arbetsmarknadsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Kommittén för arbetskraftsinvandring Dir 2006:13

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Förlängd tid för uppdraget

Kommittén skall lämna slutbetänkandet senast den 18 oktober 2006.