Statens offentliga utredningar från Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetskraftsinvandring till Sverige - förslag och konsekvenser SOU 2006:87

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Den 19 februari 2004 beslutade regeringen om direktiv (dir. 2004:21) i vilket en parlamentarisk kommitté gavs i uppdrag att se över det regelverk som styr möjligheterna till arbetskraftsinvandring med syfte att ta fram ett regelverk som medger vidgad arbetskraftinvandring från länder utanför EU/EES. Genom tilläggsdirektiv (dir 2005:22) fick kommittén tiden för att redovisa sitt delbetänkande förlängd liksom möjlighet till viss ändring av upplägget mellan delbetänkande och slutbetänkande. I ett ytterligare tilläggsdirektiv (dir. 2006:13) har kommittén fått tiden att slutligen redovisa sitt uppdrag förlängt.