Statens offentliga utredningar från Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetskraftsinvandring till Sverige - befolkningsutveckling, arbetsmarknad i förändring, internationell utblick SOU 2005:50

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Delbetänkande av Kommittén för arbetskraftsinvandring (KAKI). Kommitténs uppdrag är bland annat att skapa ett långsiktigt hållbart regelverk för arbetskraftsinvandring från länderna utanför EU/EES.