Hoppa till huvudinnehåll

Tilläggsdirektiv till Utredningen om allmännyttans villkor Dir. 2007:18

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Uppdraget avseende översyn om allmännyttiga bostadsföretag återkallas. Utredningens fortsatta arbete ska ha som utgångspunkt att se över bestämmelserna om tillståndsplikt, vid överlåtelse av fast egendom samt aktier och andelar av kommunala bostadsbolag, kommer att upphävas under 2007. Uppdraget skall redovisas senast den 30 november 2007.
Laddar...