Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Bidragsspärr Dir. 2007:176

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska överväga om det är lämpligt att införa en ny konsekvens av brott enligt bidragsbrottslagen, i fortsättningen benämnd bidragsspärr. Innebörden av en sådan ytterligare konsekvens är att den som befunnits skyldig till bidragsbrott under viss tid inte ska ha rätt att få en förmån från välfärdssystemen.
Laddar...