Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Betygsprövningsutredningen (U 2009:07) Dir. 2010:106

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningstiden för Betygsprövningsutredningen (U 2009:07) förlängs. Uppdraget ska istället för senast den 1 november 2010 redovisas senast den 30 december 2010.

Bakgrund

Utbildningsdepartementet har gett en särskild utredare i uppdrag att utreda och föreslå hur en rätt för elever att få sina betyg omprövade kan införas inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna, där betyg sätts, samt i motsvarande fristående skolor (dir. 2009:102). Utredningen Betygsprövningsutredningen (U 2009:07) ska enligt direktiven redovisa sitt uppdrag senast den 1 november 2010. Utredaren har begärt förlängd tid för uppdraget.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...