Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Riktiga betyg är bättre än höga betyg - Förslag till omprövning av betyg SOU 2010:96

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Elever har tidigare inte kunnat få sina betyg omprövade om de varit missnöjda med lärarens bedömning. I skollagen har införts en skyldighet för läraren att ändra ett betyg om det är uppenbart oriktigt och det kan ske snabbt och enkelt. I betänkandet Riktiga betyg är bättre än höga betyg - Förslag till omprövning av betyg (SOU 2010:96) föreslås att en elev, som inte får sitt betyg ändrat av läraren, ska kunna få betyget omprövat av rektorn. Om rektorn finner att betyget är oriktigt ska det ändras. En ändring får dock inte innebära att betyget sänks. I stort sett alla betyg i alla skolformer ska kunna omprövas. Rektorn förutsätts ta stöd av meriterade och erfarna lärare. En omprövning av betyg förutsätter att det finns en dokumentation av elevens kunskaper att utgå ifrån. Därför förtydligas kraven på dokumentation, vilket också bör leda till en ökad transparens i betygssättningen. Utredningen bedömer dessutom att det finns starka skäl för huvudmän och rektorer att arbeta systematiskt med att utveckla kvaliteten i betygssättningen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...